De organisatie

Help christenen dienen en getuigen in West-Afrika.

Actuele stand:
907.794,00

De RD-actie is een jaarlijks initiatief van Stichting Draagt Elkanders Lasten. Deze stichting is gelieerd aan het Reformatorisch Dagblad.

De doelstelling van de stichting is vastgelegd in de stichtingsakte. Artikel 3 daarvan zegt onder andere: "De stichting heeft ten doel: Het lenigen van menselijke nood door het verlenen van materiële hulp in binnen- en buitenland via instanties en/of personen, die op dit terrein in binnen- en/of buitenland werkzaam zijn."

Overigens zal slechts bij hoge uitzondering een actie ten behoeve van een binnenlands project worden gehouden. Vrijwel altijd komen projecten in het buitenland in aanmerking. Uitzondering was het corona-jaar 2020 toen er wel actie werd gevoerd voor projecten in eigen land. Reisbeperkingen als gevolg van corona maakten dit noodzakelijk.

De bijeengebrachte gelden worden lokaal doorgaans besteed via christelijke organisaties of kerken. In de meeste gevallen is hulp niet alleen bedoeld voor christenen, maar komt die ook ten goede aan de naasten van hen. Een betere missionaire activiteit is nauwelijks denkbaar.

Certificering

De Stichting Draagt Elkanders Lasten wordt door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De Stichting Draagt Elkanders Lasten en het Reformatorisch Dagblad hebben –via de papieren krant en de digitale kanalen– de mogelijkheid een groot publiek aan te spreken en een appel te doen op de naastenliefde van abonnees en adverteerders. Intussen werkt de stichting bij de selectie van projecten, de verdere uitwerking van de actie en bij de besteding van bijeengebrachte gelden samen met christelijke ontwikkelings- en hulporganisaties in Nederland. Ons land telt diverse van zulke organisaties die op hun beurt weer samenwerken met lokale partners in ontwikkelingslanden. Zoals vermeld, komen nieuwe acties van de Stichting Draagt Elkanders Lasten altijd tot stand in nauw overleg en samenwerking met deze organisaties. Zij dragen ook de verantwoordelijkheid voor een goede besteding van de fondsen. De Stichting Draagt Elkanders Lasten en het Reformatorisch Dagblad zien daar nauwlettend en controlerend op toe.

Samenstelling en beloning bestuur

Het bestuur van stichting Draagt Elkanders Lasten bestaat uit drie personen:
J. Bakker (voorzitter)
S.M. de Bruijn (secretaris)
C. Heutink (penningmeester)
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Coördinator van de jaarlijkse actie is Ab Jansen. Hij selecteert de projecten, bezoekt de landen waar de projecten zich bevinden, hij schrijft de verhalen tijdens de campagne (die steevast van begin november tot medio maart loopt) en evalueert twee tot drie jaar na de actie ter plekke de resultaten.

Beleidsplan

Het ANBI-beleidsplan van stichting Draagt Elkanders Lasten

Fiscaal nummer

Het fiscaal nummer is 8050.30.438

Verslag uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Jaarverslag van 2020
Jaarverslag van 2021
Jaarverslag van 2022
Jaarverslag van 2023

Standaardformulier publicatieplicht fondswervende organisaties

Download het formulier

Contactinformatie

RD-actie / Draagt Elkanders Lasten
Contactpersoon: dhr. A. (Ab) Jansen
ajansen@rd.nl
Postbus 613
7300 AP Apeldoorn
Tel.: 06-53655651 of via 055-5390222

IBAN: NL67 INGB 0002 9707 00
t.n.v.: RD-actie te Apeldoorn
KvK: 41040291

Contact

RD-actie:
055 - 5390 222
Contactpersoon:
Ab Jansen | 06 536 55 651
ajansen@refdag.nl

Doneren

IBAN: NL67 INGB 0002 9707 00
T.n.v. RD-actie te Apeldoorn.

KvK: 41040291
ANBI: 805030438

Voorgaande acties

Midden-Oosten - 2022
Malawi - 2021
Nederland - 2020
Moldavië - 2019
India - 2018
Birma - 2017
Uganda - 2016
Kaukasus - 2015
Bangladesh - 2014
Zuid-Sudan - 2013

Jaarlijkse actie van