Huidige stand
€ 1.068.191,00

Buurvrouw betaalt mee aan het schoolgeld

School van ds. Van der Bas is meer dan een plek om les te geven

Is de buurvrouw al langs geweest om wat van haar inkomen aan u af te dragen? „Pardon?” hoor ik iemand reageren, „is de vraagsteller soms wat wereldvreemd geworden?” Hij heeft natuurlijk gelijk. Toch gebeurt het. In Malawi.
 

Preciezer: in de buurt van de middelbare school van zendingspredikant C. J. P. Van der Bas woont een gezin dat op die manier wordt geholpen. Een buurvrouw helpt mee het schoolgeld van een leerling te betalen. 
De leerling in kwestie ziet u hier met zijn oma poseren voor de camera. Gracious Sonthi heet hij en hij is 19 jaar. Gracious zit in de derde klas van de middelbare school die ds. Van der Bas heeft opgezet. Al vroeg verloor Gracious zijn ouders en daarom woont hij bij zijn oma, de 78-jarige Estar Lantesi.
De twee hebben hun handen eraan vol om iedere dag eten op tafel te hebben. Om maïs te kunnen kopen werkt Gracious op akkers van anderen. Ook oma doet wat ze kan om wat bij te verdienen. Wat haar vooral zorgen baart? Dat haar kleinzoon op een dag niet meer naar school kan omdat ze het vereiste schoolgeld niet kan betalen. Vorig jaar werd ’t de 78-jarige teveel en moest ze haar rol als buitenshuis werkende grootmoeder opgeven. Wat ze vreesde dreigde te gaan gebeuren. Dat haar kleinzoon thuis kwam te zitten. Toch bleek dat te voorbarig want ds. Van der Bas en zijn team kwamen met een oplossing. Ze boden een buurvrouw van oma aan op de christelijke school te komen werken. Nu was die vrouw moslim, maar ze ging graag op het aanbod in, want ook bij haar thuis was het geen vetpot. Aan de vacature zat wel één voorwaarde: een deel van het loon zou dienen als schoolgeld voor haar buurjongen. 
En zo gebeurde het en voltrok zich op het platteland van Malawi een klein wonder: een moslimbuurvrouw werkt eraan mee dat een arme weesjongen op de christelijke school kan blijven. 
Op de school van ds. Van der Bas gebeurt dus veel méér dan enkel les geven. Er is sprake van omzien naar weduwen en wezen, van werkvoorziening voor omwonenden en... van evangelisatie onder moslims. Als zo’n initiatief niet onze steun verdient... 
 

STEUN DE ALLERARMSTEN IN MALAWI
Doneren via de bank? IBAN: NL67 INGB 0002 9707 00 | Apeldoorn
STEUN DE ALLERARMSTEN IN MALAWI
Doneren via de bank? IBAN: NL67 INGB 0002 9707 00 | Apeldoorn

Contact

RD-actie:
055 - 5390 222
Contactpersoon:
Ab Jansen | 06 536 55 651
ajansen@refdag.nl

Doneren

IBANnr: NL67 INGB 0002 9707 00
T.n.v. RD-actie te Apeldoorn.

KvK: 41040291

Voorgaande acties

Nederland - 2020
Moldavië - 2019
India - 2018
Birma - 2017
Uganda - 2016
Kaukasus - 2015
Bangladesh - 2014
Zuid-Sudan - 2013

Jaarlijkse actie van