De doelen

Help christenen dienen en getuigen in West-Afrika.

Actuele stand:
907.794,00

RD-actie in samenwerking met:
- NET Foundation (Togo)
- Stichting Kimon (Guinee-Bissau)

Dagelijks is West-Afrika in het nieuws. Vanwege de islam die er oprukt. Ook in Togo en Guinee-Bissau, twee staatjes aan de zuidkust van West-Afrika, is daarvan sprake. Zó zelfs dat de kerk er onder druk staat. Maar de geestelijke weerstand van christenen wordt er ondermijnd door heidens denken en doen. Voorgangers zonder een gedegen opleiding staan machteloos tegenover deze gevaren die vanbuiten én vanbinnen de kerken bedreigen.

Dat mag niet gebeuren! Daarom steunen we NET Foundation. Die in Togo voorgangers geestelijk weerbaar wil maken door verspreid over het land theologische opleidingen te starten. Zodat tegenover de toverdokter en de moskee straks honderden dorpsdominees een zuiver Bijbels getuigenis laten klinken.
Het project in Togo is voor NET Foundation een primeur: niet eerder werkte men in Franstalig Afrika. Als ‘Togo’ slaagt, hoopt men in buurlanden hiermee verder te gaan.
In Guinee-Bissau klinkt al langer het Evangelie, mede door het werk van Gerda Klaver en Marianne van Helden. Twee Nederlandse vrouwen uit onze achterban die zich inspannen om gehandicapte kinderen en jongeren een menswaardig bestaan te geven. Dat is vanwege heidens bijgeloof niet vanzelfsprekend: gehandicapten worden er weggestopt of zelfs gedood.
Gerda en Marianne komen deze kinderen en jongeren te hulp: ze geven hen een medische behandeling, er worden hulpmiddelen aangeschaft, ze krijgen een plekje op school of er wordt een baantje geregeld. Een krachtig christelijk antwoord tegenover toverdokters en imams. Marianne doet daar met evangelisatiewerk onder kinderen nog een flinke schep bovenop.
Graag ondersteunen we met de RD-actie deze projecten van Gerda en Marianne. Dat is ook hard nodig vanwege een tekort aan goed materiaal. Het kan niet zo zijn dat hun werk daardoor onmogelijk wordt, en hun getuigenis in woord en daad tot zwijgen wordt gebracht.

I. PROJECTEN VAN NET FOUNDATION IN TOGO
a. Voorbereidingen en opstarten van opleidingscentra in vijf steden: Lomé, Atakpamé, Kara, Sokodé en Dapaong € 71.845
b. Daadwerkelijk opzetten van de opleidingscentra € 112.800
c. Draaiend houden van Togo-centra en voorbereidingen in buurlanden € 153.550
d. Uitvoeringskosten (overhead) € 16.900
Totaal: € 355.095

II. PROJECTEN VAN KIMON IN GUINEE-BISSAU
a. Renovatie opvangcentrum in Buba € 144.500
b. Hulp en bijstand aan zo’n 500 gehandicapten in de wijde omgeving van Buba € 76.000
c. Evangelisatie onder kinderen (Bijbelverhalen op audio) € 28.000
d. Voorlichting in de dorpen over acceptatie gehandicapte kinderen € 21.100
e. Aanschaf rolstoelen en krukken € 56.400
f. Aanschaf pickup (occasion) voor beter bereik van de dorpen € 30.000

Totaal: € 356.000
Streefbedrag RD-actie: € 800.000
Looptijd van actie: 28-10-2023 t/m 16-03-2024

Contact

RD-actie:
055 - 5390 222
Contactpersoon:
Ab Jansen | 06 536 55 651
ajansen@refdag.nl

Doneren

IBAN: NL67 INGB 0002 9707 00
T.n.v. RD-actie te Apeldoorn.

KvK: 41040291
ANBI: 805030438

Voorgaande acties

Midden-Oosten - 2022
Malawi - 2021
Nederland - 2020
Moldavië - 2019
India - 2018
Birma - 2017
Uganda - 2016
Kaukasus - 2015
Bangladesh - 2014
Zuid-Sudan - 2013

Jaarlijkse actie van