Huidige stand
€ 1.068.191,00

Dansen met Jansen? Liever niet

Dansen in de kerk? Afrikanen kunnen dat zeker ook op een waardige manier

Dansen in de kerk, dat doe je niet. Daar ben ik het helemaal mee eens, alleen spreek ik dan voor mezelf en zeker niet namens christenen in Afrika. 
 

 Natuurlijk snap ik dat dansen ook daar verdacht is - zo wordt er in diensten van de Reformed Presbyterian Church of Malawi (RPC) niet gedanst tijdens het zingen. Wie bij dorpsfeesten het erotisch geladen dansen van vrouwen ziet weet welke sfeer zoiets oproept - vooral onder aanwezige mannen en jongens. En wat te denken van de nogal opwindende, extatische dansen tijdens heidense rituelen, zoals de capriolen die leden van de Gule Wamkulu uithalen, de ietwat lugubere jongenssekte? Waarvan het doel is dat via dans en tromgeroffel met de wereld van de geesten contact wordt gemaakt: extase betekent letterlijk "buiten jezelf treden" en dat gaat geheid gebeuren als je bijna hysterisch gaat dansen en daarmee vervolgens niet ophoudt. 
Dat erotische en extatische van veel Afrikaanse dansen maakt ze minder geschikt voor een christelijke variant. Overigens voel je direct dat daarmee ook westerse danspraktijken kritisch bekeken mogen worden. Erotisch en extatisch (al of niet met behulp van extasy-pillen tot stand gebracht) zijn immers ook veel dansen in de westerse vermaakcultuur. 
Snel terug naar Afrika, want met het bovenstaande is zeker niet alles gezegd. In Malawi bezocht ik kerkdiensten waar op een geheel integere manier toch het hele lijf meedeed tijdens het zingen of muziek maken. De beweging die nu eenmaal in muziek zit, werd er op een natuurlijke en bijna vanzelfsprekende wijze vertolkt in bewegingen met het lichaam. Ik heb daar met groot respect naar gekeken en er zeker ook van genoten: wat zich hier uitte was iets dat diep in de Afrikaanse mens is geworteld en wat zich wil uiten zodra er klanken te horen zijn. 
Toegegeven, in sommige diensten kwamen wel erg veel koren en koortjes langs: een jonge vrouwenkoor, een oude vrouwenkoor , een jongeren- en een kinderkoor. Allemaal moesten ze wat ten gehoren brengen en soms dacht ik: kom op, nu de preek. Intussen viel me op dat bij al die muzikale uitvoeringen inhoud, klank en beweging één geheel werden, en dat ze zo waardige aanvullingen waren op de preek.
Dat ik me als Nederlandse calvinist wat ongemakkelijk voelde zodra om me heen iedereen in beweging kwam, doet niets af van wat ik hierboven aan waardering schreef. "Dansen met Jansen" gaat hem niet worden ook al doe ik nog zo mijn best. Aan de meewarige blikken die ik af en toe in mijn richting zag gaan kon ik merken dat ook Malawianen er zo over dachten.   

Foto boven:
Het vrouwenkoor van een gemeente vertolkt met zang en dans de boodschap van de preek: het grote belang van de Bijbel in ons leven (let op de Bijbel die ze in hun handen hebben.

    
Foto's hieronder (van links naar rechts):
(1) Vertrouwd beeld bij ieder bezoek aan een dorp: vrouwen spreken hun welkom uit met een gezamenlijke dans
(2) Erotisch geladen dans door vrouwen tijdens een dorpsfeest. Alleen vrouwen die ooit een initiatie-ritueel ondergingen mogen hieraan deelnemen.
(3) Rituele dans door leden van de geheime sekte Gule Wamkulu tijdens een dorpsfeest.
(4) Jongeren zingen tijdens een kerkdienst: weldadige eenheid van klank en beweging. 
         

       

STEUN DE ALLERARMSTEN IN MALAWI
Doneren via de bank? IBAN: NL67 INGB 0002 9707 00 | Apeldoorn
STEUN DE ALLERARMSTEN IN MALAWI
Doneren via de bank? IBAN: NL67 INGB 0002 9707 00 | Apeldoorn

Contact

RD-actie:
055 - 5390 222
Contactpersoon:
Ab Jansen | 06 536 55 651
ajansen@refdag.nl

Doneren

IBANnr: NL67 INGB 0002 9707 00
T.n.v. RD-actie te Apeldoorn.

KvK: 41040291

Voorgaande acties

Nederland - 2020
Moldavië - 2019
India - 2018
Birma - 2017
Uganda - 2016
Kaukasus - 2015
Bangladesh - 2014
Zuid-Sudan - 2013

Jaarlijkse actie van